تله‌تئاتر منتظر تزریق خون تازه است

بازگشت باکس ویژه‌ی پخش تئاترهای تلویزیونی به شبکه چهار، آن هم پس از وقفه‌ای شش ساله، خبری خوش برای اهالی هنرهای نمایشی محسوب می‌شود، اما اینکه آیا اختصاص ساعت ویژه به پخش تله‌تئاتر، به منزله‌ی تولید این ساختار در تلویزیون هم خواهد بود، وعده‌ای است هنوز در عمل محقق نشده است.

اخبار داغ